Kriminal İnceleme

Kriminal inceleme, bir suç durumunda suçluya ulaşmak veya suçu ortaya çıkarmak için yapılan araştırmalar bütünüdür. Bu işlem başarıyla tamamlandığında şüpheli olay netleştirilir. Buna göre suçu işleyen kişi veya kişiler yetkili birimlerce cezalandırılır ve yeniden suç işleme potansiyeli bulunan bu kişi veya kişilerin sivillerle veya toplumla doğrudan temasa geçmesi engellenir. Adli soruşturmanın ilk aşamasında olayın yaşandığı bölge koruma altına alınır. Olayın aydınlatılmasına yardımcı olabilecek deliller ekipler tarafından saklanır. Olayın failinin deşifre edilebilmesi için olayın meydana geldiği bölgede tanık ifadeleri ve suçlunun geride bıraktığı deliller toplanır. Bu deliller, türlerine göre kendi alanlarında uzmanlar tarafından pozitif bilimler kapsamında çeşitli bilimsel araştırmalara tabi tutulmaktadır. Bilimsel araç ve yöntemlerle yapılan inceleme sonucunda olayın failinin kimliği belirlenebilmekte ve suç olgusu ispatlanabilmektedir. Kriminal inceleme şüpheli bir olayın aydınlatılmasında büyük ölçüde yargıya hizmet etmekte olup amacı bilimsel yöntemler ışığında gerçek suça ve suçluya ulaşmaktır.

Bir suç durumu söz konusu olduğunda, polisin olay yerini emniyete almasından, delilleri değerlendirip yargıya sunmasına kadar geçen tüm aşamalar kriminal inceleme aşamalarıdır. Tüm bu aşamalar dikkatli bir şekilde prosedürlere uygun olarak tamamlanmalıdır.

Ceza davaları farklı bağlamlarda ortaya çıkabilir. Fiziksel bağlamda meydana gelen ve ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan suçların dışında bilimsel suçlar, belgede sahtecilik, hırsızlık gibi birçok suçtan söz edilebilir. İşlenen suç, işlendiği bölge bakımından farklı şekillerde soruşturmaya tabi tutulmaktadır. Ardından ekipler, siber suçlar kapsamında yazışmaları, görüntü ve sesleri, kamera kayıtlarını, baz istasyonlarından ve bilgisayarlardan toplanan verileri inceliyor. Belgelerde sahteciliğin netleştirilmesi için yazı ve imza incelemeleri yapılır, bu incelemelerin ardından belgenin sahte olup olmadığı ilgili kurumlarca doğrulanır. Trafik kazalarının aydınlatılması için hasar ve kusur tespitleri yapılır, kayıtları toplanır ve plaka tespiti yapılır. Balistik soruşturması, özellikle cinayet ve yaralama vakalarının soruşturulmasını kapsar. Toplanan deliller balistik incelemeye tabi tutulduktan sonra kullanılan silahlar ve mermiler belirlenir. Mali suçların aydınlatılması için dolandırıcılığın tespiti amacıyla banka hesap hareketleri gibi incelemeler yapılarak suç ispatlanabilmektedir. Vergi suçları da mali suçlar kapsamında ele alınmakta ve incelenmektedir.