Kategori: Servisler

Read more

Özel Harekat Eğitimi

Özel Harekat Eğitimi; başta terörle mücadele olmak üzere, banka soygunu, rehin kurtarma gibi özel durumlara yönelik kapsamlı bir eğitimdir. Özel harekât eğitimine katılabilmek için belirli fiziksel şart ve becerileri sağlamak gerekmektedir.Özel harekât ekipleri olağanüstü durumlar ve baskınlar karşısında, özel silah ve ekipmanlarla stratejik olarak hareket etmeye yönelik olarak eğitilirler. Müdahale etmeleri gerekebilecek her duruma yönelik taktiksel becerilere sahip olurlar. Ekipler, öncelikle fiziksel kondisyon eğitimi alırlar. Olağanüstü hallerde bedenlerini en iyi şekilde kullanmayı ve savunmayı öğrenirler. Atış eğitimlerinde, taktiksel atışların yanı sıra, keskin nişancı eğitimine tabi tutulurlar. Eğitim sonunda, intikal araçlarını kullanma kabiliyetine sahip olurlar. Baskın ve pusu eğitimleri alırlar. Baskın ve pusu kurmanın yanında, baskına ve pusuya nasıl karşı koyacaklarını da öğrenirler. Nokta operasyonu eğitimi sayesinde, kişi, bina ve araç arama konularında kabiliyetli olurlar. Eğitimin diğer bir önemli noktası da rehin kurtarma operasyonu eğitimidir. Özel harekât ekipleri, rehin kurtarma operasyonlarında sıkça görevlendirilirler. Özel harekât eğitimine katılabilmek için temel yüzme becerisine […]

Read more

Geleneksel Olmayan Askeri Eğitim

Düzenli eğitim, açık bir çatışma durumunda düzenli silahlar ve savaş taktikleri kullanarak karşı tarafı nasıl alt edeceğinizi veya yeneceğinizi öğreten bir askeri eğitim şeklidir. Düzenli eğitim sonucunda büyük ve düzenli birlikler oluşturulur. Her iki tarafın da amacı, karşıt orduyu fiziki olarak yenmektir. Düzenli eğitim, iki veya daha fazla ordunun yakın çatışması için verilen eğitimdir. Bu eğitimde fiziksel güç ve silah kullanma becerisi gibi temel askeri beceriler ön plana çıkmaktadır. Düzenli ordularda ateşli silahlarla çatışma vardır. Kimyasal, biyolojik veya nükleer silahların kullanımı yoktur. Düzgün eğitilmiş bir ordu, belirli kurallar çerçevesinde savaşır ve karşı ordunun saldırılarına karşı kendini savunurken, savaş alanında belirli savaş taktikleri ile karşı orduyu yenmeyi hedefler. Düzenli eğitim için, bir ordunun başka bir orduya karşı savaş durumunda saldırı ve savunma pozisyonlarında temel becerilere sahip olması için aldığı eğitimi tanımlayabiliriz. Geleneksel olmayan savaş, özel savaşın bir parçasıdır. Geleneksel olmayan eğitim, normal askeri eğitimden daha ayrıntılı ve çok yönlü bir eğitimdir. […]

Sınır Güvenliği
Read more

Sınır Güvenliği

Günümüz dünyasında küreselleşme olumlu ve olumsuz birçok sonucu beraberinde getiriyor. Küreselleşen dünyada ticari amaçlı seyahatlerle, ülkeler arasında ticari ilişkiler kuruluyor ve bununla birlikte uluslararası bağlamda faydalı ilişki ve bağlantılar oluşturuluyor. Yine küreselleşme sayesinde farklı milletlerden insanlar kolaylıkla benzer ilgi alanları için bir araya gelip çeşitli paylaşımlarda bulunup, uluslararası organizasyonlara katılabiliyorlar. Olimpiyatlar, spor veya sanatsal etkinlikler dünyanın farklı yerlerinden benzer insanları bir araya getirip uluslararası etkileşim ve paylaşım olanağı sunuyor. Yine küreselleşme sayesinde, yurtdışında eğitim alabiliyor, turistik amaçlı seyahatler gerçekleştirebiliyoruz. Tüm bunlara karşılık, küreselleşmenin olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de vardır. Milletlerin, uluslararası bağlamda dünyaya açık olması aynı zamanda bir güvenlik tehditi olarak da karşımıza çıkabiliyor. Son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle daha çok artan göç ve mülteci unsurları, ulusal toplum düzenini tehdit edebiliyor ve hatta zaman zaman halk için tehlike arz edebiliyor. Yine terör örgütlerinin veya kötü amaçlı diğer organizasyonların eylemlerinin küreselleşmeyle arttığını söyleyebiliriz. Ülkeler, uluslararası bağlamda ticari veya politik bağlantılarını […]

Kamu Güvenliği
Read more

Kamu Güvenliği

Yeni dünya düzeninde, kamunun güvenliğini sağlamak devletler için büyük bir sorun haline gelmiştir. Devlet halkın güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Birey kendi güvenliğinden endişe etmeye başladığı zaman, devlete ve yönetime olan güven ve inancını da yitirir. Bunun tam tersi olarak, birey ülke sınırları içerisinde kendi güvenliğinden ve toplumun güvenliğinden endişe etmediği durumlarda, devlete ve yönetime güvenir. Kamu güvenliği söz konusu olduğunda, bireysel güvenlikten çok ulusal güvenlikten söz ediyoruz. Ulusun güvenliğinin sağlanması, büyük ölçüde bireyin güvenliğinin de sağlanması anlamına gelir. Kamu güvenliği çok geniş ölçekte değerlendirilir. Polis, itfaiye, acil servis gibi hizmetler toplumda bireylerin can ve mal varlığının korunması için ihtiyaç duydukları hizmetlerdir. Bundan yola çıkarak, kamu güvenliği, halkın can ve mal varlığının korunmasını sağlar diyebiliriz. Kamu güvenliği, ulusal, bölgesel ve yerel olarak farklı ölçeklerde farklı kurum veya hizmetler aracılığıyla sağlanır.Gelişen teknoloji ile güvenlik sorunuyla baş etmek giderek daha zor hale gelmektedir. Birey ve ulus çeşitli güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalır. Bu sorunları, […]

Kriminal İnceleme
Read more

Kriminal İnceleme

Kriminal inceleme, bir suç durumunda suçluya ulaşmak veya suçu ortaya çıkarmak için yapılan araştırmalar bütünüdür. Bu işlem başarıyla tamamlandığında şüpheli olay netleştirilir. Buna göre suçu işleyen kişi veya kişiler yetkili birimlerce cezalandırılır ve yeniden suç işleme potansiyeli bulunan bu kişi veya kişilerin sivillerle veya toplumla doğrudan temasa geçmesi engellenir. Adli soruşturmanın ilk aşamasında olayın yaşandığı bölge koruma altına alınır. Olayın aydınlatılmasına yardımcı olabilecek deliller ekipler tarafından saklanır. Olayın failinin deşifre edilebilmesi için olayın meydana geldiği bölgede tanık ifadeleri ve suçlunun geride bıraktığı deliller toplanır. Bu deliller, türlerine göre kendi alanlarında uzmanlar tarafından pozitif bilimler kapsamında çeşitli bilimsel araştırmalara tabi tutulmaktadır. Bilimsel araç ve yöntemlerle yapılan inceleme sonucunda olayın failinin kimliği belirlenebilmekte ve suç olgusu ispatlanabilmektedir. Kriminal inceleme şüpheli bir olayın aydınlatılmasında büyük ölçüde yargıya hizmet etmekte olup amacı bilimsel yöntemler ışığında gerçek suça ve suçluya ulaşmaktır. Bir suç durumu söz konusu olduğunda, polisin olay yerini emniyete almasından, delilleri değerlendirip yargıya […]

Account details will be confirmed via email.